Vytvořte si webové stránky

Návštěvnost

 

 

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 
Navigace: meteostaniceolsi > Biopředpověd

Biopředpověd

Biozátěž označuje, jak je počasí vhodné k fyzické zátěži, předpověď biozátěže je důležitá hlavně pro lidi s nemocemi srdce, a jedince fyzicky slabé, ale snadno ji mohou pocítit i ti zdraví

Skupina Body Charakteristika
A 2 a - výměna vzduchové hmoty (přechod fronty)
b - pokles tlaku vzduchu nejméně o 10 hPa za 12h
B1 1 a - denní amplituda teploty nejméně 24 °C (nejméně na 50% stanic oblasti)
b - minimální relativní vlhkost maximálně 20% (nejméně na 50% stanic oblasti)
c - maximální relativní vlhkost maximálně 50% (nejméně na 50% stanic oblasti)
d - minimální teplota nižší nebo rovna -11 °C (nejméně na 50% stanic oblasti)
e - vzestup teploty v hladině 850 hPa nejméně o 5 °C za 12 hodin
B2 3 a - denní průměrná teplota vzduchu maximálně 13 °C a současně minimální teplota nižší než 0 °C (nejméně na 50% stanic oblasti)
B3 2 a - denní průměrná teplota vzduchu maximálně 13 °C a současně minimální teplota nejméně 0 °C (nejméně na 50% stanic oblasti)
B4 4 a - maximum předpovídaného intervalu teplot vzduch alespoň 29 °C
B5 6 a - maximum předpovídaného intervalu maximálních teplot vzduchu alespoň 33 °C
C 1 a - výskyt bouřky (nejméně na 50% stanic oblasti)
b - rychlost větru v nárazech nejméně 25 m/s (nejméně na 50% stanic oblasti)
E 4 a - vysoká pravděpodobnost překročení limitní hodnoty 24hod. koncentrace SO2 350 µg.m­-3 alespoň na 3 monitorech oblasti a neklesající trend nebo trvání situace s již překročeným limitem
3 b - přízemní teplotní inverze nebo výšková teplotní inverze s dolní hranicí max. 1000 až 1200 m n. m. s trváním nejméně 18 hodin (nejméně na 50% plochy oblasti)
 
Stanovení stupně zátěže:
0 – 2 body 1 – mírná zátěž
3 – 5 body 2 – střední zátěž
6 a více bodů 3 – vysoká zátěž
 
 
© meteostaniceolsi.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma